20 yılda 2 santimetre

20 yılda 2 santimetre

Çocuklarda, büyüme hormonu eksikliğinden kaynaklanan boy kısalığı, okul yaşına kadar fark edilmiyor.

20 yılda 2 santimetre
Kaynak: Radikal