2 Bin Öğretim Üyesi Türbana Özgürlük İstedi

2 Bin Öğretim Üyesi Türbana Özgürlük İstedi

04.02.2008 17:04 | Son Güncelleme: 04.02.2008 17:04
2 Bin Öğretim Üyesi Türbana Özgürlük İstedi

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı Tarafından Üniversitelerde Başörtüsü Yasağına, Yayınladıkları Bildiriyle Destek Veren Öğretim Üyesi Sayısı 2 Bini Aştı.

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Dağı ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Çalış tarafından üniversitelerde başörtüsü yasağına, yayınladıkları bildiriyle destek veren öğretim üyesi sayısı 2 bini aştı.

Dağı ve Çalış tarafından 'universitedeozgurluk.blogspot.com' adresinde başlatılan imza kampanyası, öğretim üyelerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İnternet sitesindeki bildiride şu görüşlere yer verilmişti:

"Öğretim üyeleri olarak bizler kılık-kıyafet konusunda yıllardır uygulanan politikaları ve son günlerde yapılan tartışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz. Üniversitelerin düşünce, ifade, din ve inanç özgürlükleri ile eğitim ve öğretim gibi en temel insan hakları karşısında yasakçı değil özgürlükçü bir tavır alması gereken kurumlar olduğunu düşünüyoruz.

Üniversitelerimizin çağdaş uygar toplumlara yaraşır biçimde, özgürlüklerle ve bilim üretimiyle anılmasını istiyoruz. İstisnasız her demokratik ülkede olduğu gibi üniversitelerimizde de kılık-kıyafet serbestliğinin; hiçbir din, inanç, düşünce, ırk, grup ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün öğrencilere tanınması gereğine inanıyor; aksi yöndeki tüm düzenleme ve uygulamalara bir an önce son verilmesini talep ediyoruz. "

Bildiriye destek veren öğretim üyelerinin isimleri şöyle:

Prof. Dr. Levent Köker, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Zühtü Arslan

Prof. Dr. İhsan Dağı, ODTÜ

Doç. Dr. Şaban Çalış, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Nesin, Bilgi Universitesi

Prof. Dr. Yasin Aktay, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ferhat Kentel, Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri Yurdusev, ODTÜ

Prof. Dr. Ümit Cizre, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Elisabeth Özdalga, ODTÜ

Doç. Dr. Nuray Mert, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü Koç, Akademisyenler Birliği Başkanı

Doç. Dr. Önder Kutlu, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, KTÜ

Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne

Prof. Dr. Atilla Yayla, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir Berat Özipek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Gür, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. M. Emin Çağıran, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, Selçuk Üniversitesi

Dr. Vahap Coşkun, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Mor, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. M. Edip Çağmar, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. M. Akif Aydın, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Sait Gezgin, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, (E) KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Murat Çemrek, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Remzi Çevik, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bahadır Akın, Karamanoğlu Mehmet Bey

Yrd. Doç. Dr. Y. Ebubekir Ceylan, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Karaosmanoğlu

Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bican Şahin, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Refik Korkusuz, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Murat Yel, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Atilla Acar, SDÜ

Doç. Dr. Berdal Aral, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Güven, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin Ünem, Gazi Üniversites

Prof. Dr. Refik Turan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Müslüm Turan, Dicle Üniversitesi

Dr. Murat Erdogan, Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Kalabalık, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Selman Türker, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Şimşek, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Anayurt, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Dilek Cindoğlu, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Gözen

Doç. Dr. Hakan Taşdemir, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adem Çaylak, Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Köse, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Tunç, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal Sambur, SDÜ

Dr. Hasan Yücel Başdemir, Hitit Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Nas, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın Karapınar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Semra Somersan, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Erdogan, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Şahin, KTÜ

Doç. Dr. Murat Çokgezen, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Arif Adlı, Marmara Üniversitesi

Dr. Ayşe Güveli

Doç. Dr. Yeşim M. Atamer, Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Somay, Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Altun, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayten Zara Page, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yaman, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Tıftık, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Melek Göregenli, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hikmet Kavruk, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Tayfun Amman, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uysal, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Mazhar Bağlı, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlhan Akar, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Çufalı

Yrd. Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ

Dr. Sıtkı Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Çakır

Prof. Dr. Ali Topal, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Acar, Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ertan Aydın, Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Cem Somel, ODTÜ

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Akbay

Prof. Dr. Mehmet Turhan, Başkent Üniversitesi

Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Battal, Gazi Üniversitesi

Dr. Med. Dr. Phil. İlhan İlkılıç

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Tanel Demirel, Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Kudret Bülbül

Doç. Dr. Muhittin Ataman, Abant İzzet Baysal

Prof. Dr. M. Emin Köktaş, DEÜ

Prof. Dr. Ramazan Çıtak, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Muhit Mert, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret Adanır, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Salim Öğüt, Hitit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Burcay Erus, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tapramaz, Ondokuz Mayıs

Doç. Dr. Ali Savaş Çilli, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Haldun Göktaş, Gazi Üniversitesi

Dr. Engin Sarı, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Değirmenci, Eskişehir Osmangazi

Prof. Dr. Adem Kurt, Gazi Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın Tavman, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ejder Okumuş, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Özel, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. B. Gültekin Çetiner

Yrd. Doç. Dr. Birol Mercan, Karamanoğu Mehmet

Dr. Meral Saçkan, Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart, Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi

Dr. Ahmet Kömürcü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bilen, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bal, Gazi Üniversitesi

Dr. Mehmet Ali Güveli, 18 Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz, Ondokuz Mayıs

Dr. Vedat Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Musa Toğrul, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Şahabettin Yalçın, Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Yeğen, ODTÜ

Dr. Murat Tümay

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Gürkan, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat İnanç, YYÜ

Prof. Dr. Şinasi Gündüz, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Akın Turgut, Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ersan Aslan, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Hüseyin Tutar

Dr. Ebubekir Şahin, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ay, Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Veysi Erken, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yonca Aslanbay, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Muhittin Acar, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Turgay Uzun, Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Yelken, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Menderes Çınar, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, KTÜ

Dr. Faruk Alpkaya, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ergül Yaşar, Çukurova Üniversitesi

Dr. Erdoğan Uygur, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Necip Camuşcu, TOBB Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin Güneş, Abant İzzet Baysal

Doç. Dr. Alaettin Kılıç, Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Tatlı, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan H. Tekin, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Selim Erdoğan, Dicle Üniversitesi

Dr. Mustafa Yaz, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan Çetinkaya, Fırat Üniversitesi

Dr. Sinan Canan, Başkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öztürk, Abant İzzet Baysal

Yrd. Doç. Dr. Timur Soysal, Marmara Üniverisitesi

Dr. Sait Okumuş, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Talat Sakallı, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Kadir Canatan, Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Özler, Dumlupınar Universitesi

Dr. Mustafa Kanat, Abant İzzet Baysal

Prof. Dr. E. Edip Keha, KTÜ

Aslı Güneş, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman Solak, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Öztürk, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Torlak, Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bacık, Fatih Üniversitesi

Dr. Levent Korkut, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan Erdoğan, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. E. Şahin Çonkur, Pamukkale Üniversitesi

Dr. Kemal Filiz, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kara, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Burhanettin Duran, Sakarya Üniversitesi

Dr. Ömer Türker

Prof. Dr. Uğur Çevik, KTÜ

Prof. Dr. Ali Erişen, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz Kallek

Prof. Dr. Musa Eken, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bayram Işık, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Levent Yılmaz, Bilgi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Serdar Aslan, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Özcan, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Doğruel, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hızır Önsoy, KTÜ

Prof. Dr. Adem Ersoy, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Çelebi, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Aslan Çoban, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Elif İncekara Hafalir

Prof. Dr. Hasan Yetim, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Armağan Emre Çakır, Marmara Üniversitesi

Dr. Mutlu Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Dr. İbrahim Demir

Doç. Dr. M. Hamza Müslümanoğlu, Osmangazi

Yrd. Doç. Dr. Vedat Demir, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Yavuz, Atatürk Üniversitesi

Dr. Yaşar Yetişken, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Cengiz Ataşoğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz Kutlar, Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turan, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Cavit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Adem Elgün, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Atici

Prof. Dr. Bülent Miran, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Fazlı Arslan, KTÜ

Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe, Marmara Universitesi

Doç. Dr. Mustafa Koç, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, SDÜ

Doç. Dr. Yusuf Devran, Yeditepe Üniversitesi

Doç. Dr. Birol Akgün, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Aydan Gülerce, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Bilkent Üniversitesi

Fatih Tamer, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, Bilgi Universitesi

Dr. M. Emin Aydın

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zengin, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuru

Prof. Dr. Ahmet Berhan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmailcem B. Arpınar

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özdemir, Marmara Universitesi

Doç. Dr. Coşkun Çakır

Doç. Dr. Özkan ÜNAL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Abdulnasır Yiner, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Oktay Sarı, Selçuk Üniversitesi

Dr. Gürbüz Özdemir

Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Halit Yetişir, Mustafa Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztaş, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Vildan Serdaroğlu

Prof. Dr. Aziz Polat, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Esengün, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulur, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Atalan, YYÜ

Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Ankara Üniversitesi

Dr. Muhittin Kapanşahin, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın Başarır

Prof. Dr. Mesut Akgül, SDÜ

Dr. Asuman Kayhan

Doç. Dr. Osman Köse, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Erol Arcaklıoğlu

Doç. Dr. Hidayet Metin Erdoğan, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Kartal, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Hamza Ateş, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Boşnak

Prof. Dr. Süleyman Felek

Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Vatansever, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Nejdet Gürkan, SDÜ

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vecihi Yiğit, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Pehlivan, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özalp, Batman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Küçük

Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır, Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özcan Yıldız, Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Naki Tütüncü, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Şerafettin Çelik, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Engin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Baltacı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öcal, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Muvafık, YYÜ

Doç. Dr. Asım Balcı, Selçuk Üniversitesi

Dr. İlhan Çiftci

Doç. Dr. Kamil Kayabalı, Ankara Üniversitesi

Dr. Yusuf Suiçmez, Yakın Doğu Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir Cangızbay, Gazi Üniversitesi

Drs. Can Başkent

Prof. Dr. Bekir Batı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Yüksek, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şefaettin Severcan, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Cemalettin Erdemci, YYÜ

Prof. Dr. Reşat Öngören, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Ay, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Keleş, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan

Prof. Dr. Ahmet Z. Şahin

Doç. Dr. M. Emin Sakarya, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Avcı, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Said Öztürk

Doç. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Veli Hakkoymaz, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma Hüsniye Dilek, Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dal, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Sami Karahan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şammas Salur, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel Kıyıcı, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vahdettin Aydın, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Selahattin İptaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Fuat Erdal, Adnan Menderes Universitesi

Doç. Dr. Nevin Karabela, SDÜ

Doç. Dr. Halit Çalış, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik Ozan, Fırat Üniversitesi

Dr. Hasan Almaz, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Seyrek, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Meyda Yeğenoğlu, ODTÜ

Doç. Dr. Halûk Gümüşkaya, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Kasap, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Öztürk, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Halis Ölmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Jale Parla, İstanbul Bilgi Universitesi

Doç. Dr. Şükrü Selim Has, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kazım Çarman, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Yalçın Nutku, (E) YYÜ

Dr. Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Orhan, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. S. Ahmet Oymak, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Davut Kavranoğlu

Dr. Yıldıray Topçu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Abdullah Benli, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Neşet Toku, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Celal Tuncer, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin Samur, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamza Yaşar Ocak, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Atilla Eroğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Aydın, Düzce Tıp

Prof. Dr. Orhan Çeker, Selçuk Üniversitesi

Dr. Tansu Küçüköncü

Mustafa Uysal, Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Eyüp Nefes, Ondokuz Mayıs

Yrd. Doç. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Emrullah Eken, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Tarık Özkul

Doç. Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Şen, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Aziz Karaoğlu, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan

Dr. Muammer Velidedeoğlu

Doç. Dr. Gökalp Kahraman, Ege Üniversitesi

Dr. Orhan Başaran, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Baysal, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Keleş, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Soner Durmuş, Abant İzzet Baysal

Dr. Metin Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğazici Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Faik Öner, YYÜ

Dr. Hülya Baki

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yöntem, Dumlupınar

Prof. Dr. Muhsin Koçak, Ondokuz Mayıs

Yrd. Doç. Dr. Derin Terzioglu, Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Bahadir Uğurlu, İTÜ

Doç. Dr. Tülay Artan, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan Yetik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Demir, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kılıç, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Halis Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Beşirli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Uğur Zülkadir, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Öztürk, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer, Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Kara, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Özdemir Alaoğlu, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Tezer, ODTÜ

Doç. Dr. Nasuh Uslu, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Çiftçi, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Batuk, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan Çetin, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat Ekinci, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin Bilici, Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Orhan Özbey, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Çetişli, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülkadir Buluş, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Behçet Gülenç, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar Karadağ, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Baki, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Camcı, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akman, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Menderes Gürkan, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Oymak

Doç. Dr. Mustafa Zerin, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Birgül, Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet Doğan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Türker, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Boynukara, YYÜ

Doç. Dr. Şefaatdin Yüksel, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Kaya, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. İsa Telci, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Gürkaynak, SDÜ

Prof. Dr. Osman Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Koç, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Yıldız, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Saadettin Özdemir, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler, Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Semih Özeren, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Özsert, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet Çevik, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Eldoğan, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şenol Durgun, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şeref Kalaycı, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Haluk Songur, SDÜ

Doç. Dr. Recep Aslaner, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla Murathan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynel Kılıç, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zengin, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Sarı, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Nurettin Sonel, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Birey, Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan Keleş, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya Küçük, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Celal Çakan, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hamdi Ağrıbağ, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sami Özcan, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Kaya, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Ulukanlıgil, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Önder, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Habil Nazlıgül, Erciyes Üniversitesi

Dr. Emin Yılmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Durgutlu, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlknur Türe, Muğla Üniversitesi

Dr. Eyüp Bekiryazıcı, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin Önder, SDÜ

Doç. Dr. İsa Gökçe, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Güner Özkan, Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Cesur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Ayhan,

Prof. Dr. Umur Daybelge, (E) İTÜ

Yrd. Doç. Dr. M. Bahattin Kurt, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal Altay, İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Okçu, SDÜ

Doç. Dr. Yılmaz Çolak, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Özkul, Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza Aksoy, Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu, YYÜ

Doç. Dr. Hakan Karateke

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karahocagil, YYÜ

Dr. Necmettin Yurtseven

Prof. Dr. Mustafa Sunu, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Ali Gülpınar, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necdet Gök, Nevşehir Üniversitesi

Doç. Dr. İrfan Kaymaz, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Şen, Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru, Uludağ Üniversitesi

Dr. İsmail Şahin, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hayri Dayıoğlu, Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özdemir, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. H. Tekin Gökmenoğlu, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet Hasenekoğlu, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Metin, SDÜ

Prof. Dr. Orhan Atalay, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Kara, Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayati Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Sair Kahraman, Niğde Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kadir Ertoğral, TOBB

Yrd. Doç. Dr. Yücel Ünal, Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Sabri Orman, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan İmal, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Sarı, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Fadıl, Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Arslan, KTÜ

Prof. Dr. Selim Sivrioğlu, GYTE

Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlyas Karslı, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Karamanoğlu

Prof. Dr. Yahya Güzel, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Bahtiyarca, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Kavaklı, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Çelik, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Koç, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz Konca, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Celalettin Vatandaş, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs

Doç. Dr. Hüseyin Certel, SDÜ

Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Gaziosmanpaşa

Yrd. Doç. Dr. Tahsin Karabulut, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hamit Yıldız, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Çiçek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Yıldırım, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Karslı, Rize Üniversitesi

Dr. Hüseyin Özaslan, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Zeki Oğurtan, Selçuk Üinversitesi

Doç. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Koşal

Doç. Dr. Zekeriya Pak, Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Münir Oktay, Atatürk Üniversitesi

Dr. Necdet Demirhan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Koşar, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Nuh Boyraz, Selçuk Üniversitesi

Dr. Mustafa Abasıyanık, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Sedat Aktan, SDÜ

Prof. Dr. Ahmet Özel

Doç. Dr. Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Saydam, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Turan Karataş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Selami Serhatlıoğlu, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz Bingöl, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Genç

Doç. Dr. M. Salih Arı

Doç. Dr. Metin Güngörmüş, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Kösem, YYÜ

Dr. Adnan Akın, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Ali Akay, Dicle Üniversitesi

Dr. İhsan Toktaş, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Mükremin Apaydın, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bal, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Eskikurt, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cevdet Kılıç, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı, Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erbay Arıkboğa, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Karlık, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ercan Ergün, GYTE

Prof. Dr. Hüseyin Çoksen, YYÜ

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Memduh Gezici, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nusret Şekerdağ, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. M. Vedat Pazarlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nafiz Tok, Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Mete Gündoğan

Doç. Dr. Osman Yiğit

Dr. Hayrullah Yılmaz, Dicle Üniversitesi

Dr. Mehmet Özkan, Erciyes Üniversitesi

Dr. Şenol Yıldız, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nihat Döngel, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Kayacık, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Akdoğan, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Ölçücü, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sami Ağaoğlu, YYÜ

Prof. Dr. Cafer Marangoz, Ondokuz Mayıs

Doç. Dr. Mustafa Dördüncü, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin Kalyoncu, Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alıcı, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Özbay, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Erginli, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş, Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Atilla Arkan, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Erdoğan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kolip, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Bolat, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Tüzen, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Kaya, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Latif Tokat, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Giray Topal, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhsin Doğan, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Yayla, Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erdinç Ahatlı, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Saffet Köse, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın Yakar

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özçelik, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan Alkan, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Uslan, Gazi Üniversitesi

Dr. Ali Bulut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Öz, Marmara Üniversitesi

Dr. Davut İltaş, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin Maraşlı, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Neşet Arslan, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Gerçekçioğlu

Dr. Nejlet Filiz, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özşenerli, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar Eren, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir Yıldız, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zafer Kartal, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Nebi Bozkurt, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Osmangazi

Prof. Dr. Davut Yaylalı, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saraç, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Ayık, Rize Üniversitesi

Dr. Aytürk Keleş, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Salih Şimşek, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurtaran, GYTE

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Yavuz, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Eşref Taş, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Nevzat Uyaroğlu, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Hamdi Temel, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp, YYÜ

Doç. Dr. Mustafa Değirmenci, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Polat, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar T. Hondur, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Suna Başak, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla Şimşek, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selami Özcan

Prof. Dr. Burhan Aslan, Namık Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir Kahraman, Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza Aktan, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Şakir Aydoğan, Atatürk Üniversitesi

Dr. Murat Memiş, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Naci Çağlar, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Raif Parlakkaya, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Güneş, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Taşkın, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Budak, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Onsekiz Mart

Doç. Dr. Ahmet Özel

Prof. Dr. Mustafa Saatçi, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Rüstem Keleş, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Atamanalp, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Başar, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Çetin, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şan, Sakarya

Doç. Dr. Uğur Yavuz, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Ünal Erdem, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Lütfi Saltabaş, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kutanis, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman Demirci, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu, İ.T.Ü.

Doç. Dr. Sait Eren San, GYTE

Yrd. Doç. Dr. Hasalettin Deligöz, Pamukkale

Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal Özsay, Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Zekeriya Altuner, Gaziosmanpaşa

Doç. Dr. Sinan Marufoğlu, Celal Bayar

Prof. Dr. Ali Kalender, (E), KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Esat Sarıcoğlu, Kırıkkale

Yrd. Doç. Dr. Haşim Akça, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necdet Yıldız, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Ahmetoğlu, KTÜ

Prof. Dr. Erdoğan Fıratlı, (E), Osmangazi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Açık, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nimet Kabakuş, Fırat Üniversitesi

Dr. Ahmet Küçük, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nafi Yalçın, Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. M. Macit Kenanoğlu, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Hüdai Şentürk, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Alim Yıldız, İTÜ

Yrd. Doç. Dr. Ali Soylu

Doç. Dr. Naim Kapucu

Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Şükrü Özen

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tabak, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan Aslan

Prof. Dr. Hüseyin Akan, Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Beylü Dikeçligil, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kara, YYÜ

Dr. Mehmet Çelebi, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Mansur Harmandar, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Ayaz, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Akçil, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nesime Ceyhan, Gaziosmanpaşa

Doç. Dr. Bilgehan A. Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Birol Soysal, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Durmuş Günay, Kara Elmas Üniversitesi

Dr. Mehmet O. K. Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Yüksel

Prof. Dr. Mustafa Berktaş, YYÜ

Prof. Dr. Ali Çelik, Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan Parlak, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Özsoy, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Çelebi, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Kurtsoy, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Duman,Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Rıza Aydın, Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Mehmet Akbaba

Prof. Dr. Fikret Çelebi, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hulusi Kılıç, Dicle Üniversitesi

Dr. Bilal Çakıcı, Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bahri Türen, SDÜ

Prof. Dr. Turan Koç, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Çevik, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçil, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Şimşek, Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Tekeoğlu, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Uzun, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kırkpınar, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. A. Kerim Kar, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakkı Acun, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hayrettin Akdeniz, YYÜ

Prof. Dr. Bahattin Tunç, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çığlı, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Necmettin Akdeniz, YYÜ

Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Büşra Nur Polat

Prof. Dr. M. Metin Belviranlı, Selçuk Üniversitesi

Dr. Abdurrahman Daş, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Gümüş, Ondokuz Mayıs

Doç. Dr. Recep Bozlağan, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Bünyamin Şahin, Ondokuz Mayıs

Prof. Dr. Etem Köklükaya, Sakarya üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nahit Emanet, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. A. Turgay Kurultay, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Peker, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nevzat Can, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. A. Feyzi Bingöl, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Kizirgil, Fırat Üniversitesi

Hüseyin İskender, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Kelestimur, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Emel Köseoğlu, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Köse, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Koç, Mustafa Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Harran Üniversitesi

Dr. İhsan Yılmaz

Prof. Dr. Abdullah Yıldız, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Çengeloğlu, Selçuk Üniversitesi

Dr. Doğan Işık

Doç. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Rize Üniversitesi

Dr. Zekeriya Şimşir, Selçuk Üniversitesi

Dr. İsmail Erper

Doç. Dr. Hasan Karabulut, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz Koç, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cahid Baltacı, Marmara Üniversitesi

Dr. Halil Özcan, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Erdoğan, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan Pehlivan, İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nimetullah Akın, Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Turhan Kaçar, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir Aydın, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Avcı, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Yücesu, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Karaca , Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ulvi Avcıata, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Süleyman Berk

Doç. Dr. Mehmet Tokaç, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent Müngen, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Pala, 7 Aralık Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Dr. Turan Kayaoğlu

Prof. Dr. Hasan Türedi, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Tamer Kahveci

Prof. Dr. Mehmet Kılınç, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, YTÜ

Doç. Dr. Ahmet Tutar, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat Uzun, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Azimli, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. S. Kemal Sandıkçı, Rize Universitesi

Dr. Musa Erkaya, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Türk, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hayati Aydın

Doç. Dr. Abdülkerim Ünalan, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Saklan, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Ağar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. T. Ahmet Serel, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Demir, Muğla Üniversitesi

Dr. Erdal Biber

Prof. Dr. Suat Yıldırım, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Dicle Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Kürşat Ayan, Sakarya Üniversitesi

Dr. Mahmut Gündeşli

Prof. Dr. Davut Aydüz, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yücel Öksüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Sıddık Korkmaz, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Koyunbakan, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kara, Fatih Üniversitesi

Dr. Yusuf Ziya Gürtaş

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Universitesi

Doç. Dr. Selim Kutlu, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yavuz, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Cabir Terzioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yeşilyurt, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Etem Levent, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Sarıoğlu, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Rifat Atay, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ersoy

Prof. Dr. Yusuf Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Tunçtürk

Prof. Dr. Durmuş Bozkurt, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aslı Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bedirhan, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Korkut, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Türedi, KTÜ

Doç. Dr. Ahmet Duran, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Varol, Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Vedat Demir, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Osman Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uzman

Prof. Dr. M. Bekir Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Necmettin Çıkılı, Ege Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mümin Küçük, Ege üniversitesi

Prof. Dr. Haydar Şahinoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Cevdet Coşkun, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülcemal Işık, KTÜ

Doç. Dr. Hamit Akbulut, Atatürk Üniversitesi

Dr. Serdar Orhan, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kurt, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Oktay, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Kuruşcu

Doç. Dr. Alaattin Kızıltan, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Özdalyan, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Durmuş Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. İsmail Ekici

Doç. Dr. Mustafa Baloglu, Gaziosmanpasa Universitesi

Dr. Ersel Obuz, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Alaittin Hastaoglu, GYTE

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Usta, Gazi Universitesi

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Yrd. Doç. Dr. İzzettin Ulusoy, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Afyon, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Savaş Genç, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Noyan, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Apaydın, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Salih Çift, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erol Eroğlu, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Sedat Yazıcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hamdi Mollamahmutoğu, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Görgülü, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Arslan, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sandalcı, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ergin Kısakürek, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Şaban Sağlık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şahin Köktürk

Prof. Dr. Ahmet Demirok, YYÜ

Prof. Dr. Nükhet Esen, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Şener Demirel, Fırat Üniversitesi

Dr. Hasan Yavuz,

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkboyları, Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aktaş, Ordu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal Bekiroğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi

Dr. Selçuk Özdağ, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Veysel Aslantaş, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Halkacı, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat Taşdemir, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necdet Subaşı, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut Erşan, Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fettullah Akın, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Recep Gülşen, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım,

Doç. Dr. Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Musa Alp, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya Yılmazer, Marmara Üniversitesi

Dr. Nurgün Kul Parlak

Prof. Dr. Hasan Gök, Selçuk Üniversitesi

Dr. Osman Ceyhan, Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Emre Pakdemirli

Doç. Dr. Rahim Acar, Marmara Universitesi

Dr. Yusuf Ali Tandoğan, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fuat Boyacıoğlu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Okan Şirin, Gaziantep Universitesi

Dr. Ali Köse, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir, (E) Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahraman

Prof. Dr. Adnan Demircan, Harran Üniversitesi

Dr. Alpaslan Görücü, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Nebi Yılmaz, YYÜ

Doç. Dr. Murad Aktan, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fethi Güngör, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Keleş, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Atakan Kurt, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir Pekmez, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. M. Adnan Öztürk, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Önal, Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Yildiz

Prof. Dr. İsmail Fidan

Prof. Dr. Osman Doğru, Fırat Üniversitesi

Dr. Mehmet Çevik, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur Ünver, Sakarya Üniversitesi

Dr. Osman Şadi Özkul, (E) Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Okka, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Özgöztaşı, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uyar, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan Selçuk, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Sadık Cihan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Birol Gülnar, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer Ulutaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Baş, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Güneş,

Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre Ömürlü, YTÜ

Doç. Dr. Abdulah Özkırış, Erciyes Üniveristesi

Doç. Dr. Mete Çamdereli, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer Dülger, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Çelebi, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Şimşek, Maltepe Üniversitesi

Dr. Murat Sevencan, Beykent Üniversitesi

Doç. Dr. Halit Canatan, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Elbek, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Perihan Paksoy Sevencan

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Hansu, YYÜ

Prof. Dr. Hakkı Alma, Sütçü İmam Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okur, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Kala, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Zengin, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Rıza Özçalık, Sütçü İmam Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sabri Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. İhsan Aktaş, SDÜ

Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet E. Kideys, ODTÜ

Doç. Dr. Zeki Parlak, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Salih Aydemir, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer Topçu, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Şahin, Düzce Üniversitesi

Dr. H. Murat Arabacı, Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mikail Altan, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülkerim Bahadır, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem Nuhoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin Adam

Doç. Dr. Halis Yunus Ersöz, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erşan Sever, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Kurt Ondokuzmayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Cesur, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Karahan

Doç. Dr. Osman Karamustafa, KTÜ

Prof. Dr. Atilla İlhan, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Salih Çelebioğlu, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar Nuhoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülmecit Turut, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Emin Zeki Başkent, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Adem Eroğlu Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Cora, KTÜ

Prof. Dr. İbrahim Işıldak, Ondokuzmayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ergün Gonca, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Çetişli, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Güllü, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demiriz, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Ayışığı, Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamza Çınar, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Arslan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Alkan, KTÜ

Prof. Dr. Selçuk Duman, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nurettin Birol, Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Sarıtaş, TOBB Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel A. Arkonaç, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Onur, TOBB Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Önen, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Muhittin Okumuşlar, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Can, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Cavit Arslan, Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fedai İnanır, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Muzaffer Can, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nedim Dikmen, Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahit Güneş, KSÜ

Yrd. Doç. Dr. Hakan Sarıbaş, Karaelmas Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yücel, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Abdülkadir Aksoy

Doç. Dr. Yavuz Köktaş, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan, Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Servet Kılıç, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar Düzenli, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Kubilay, ODTÜ

Yrd. Doç. Dr. Aytekin Altıparmak, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi Gürler, Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Demir, YTÜ

Yrd. Doç. Dr. Musa Alçı, Ege Üniversitesi

Dr. Abdülmecit Güldaş, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Karcıoğlu, Atatürk Üniversitesi

Dr. Beşir Çit, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Selim Sarper Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Ergun Erçelebi, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Sabri Gökmen, Gaziosmanpaşa

Prof. Dr. Nihat Tosun

Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Ağırman, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Alaaddin Başar, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Bayraktar, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Topal, Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şükrü Yıldız, Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bekir Doğan, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncer Asunakutlu, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Basri Barut, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tarı, Kocaeli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erdal Baykan

Prof. Dr. Fikret Akınerdem, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. M. Hanefi Palabıyık, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Keskin, Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Bedrettin Çetiner, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram Coşkun, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çalışır, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sebahettin Şevgin, YYÜ

Doç. Dr. Murat Uzam, Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Özdemir, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İnan, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yüksel Özbay, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Güngör, SDÜ

Dr. Resul Sevinç, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, (E) Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Vergil, Karaelmas Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki Yıldırım, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Usta, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Öztürk, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Azzem Özkan, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Kayar, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sultan A. Çelik, YTÜ

Prof. Dr. Himmet Uç, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Özdemir, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Özdemir, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Salih Çelik, YTÜ

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

M. Nedim Ağaçkesen, Harran Üniversitesi

Dr. İlyas Yavuz, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Esen, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Duran, Adıyaman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Yüksel, Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. M. Sıddık Ülgen, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Zahir Kızmaz, Fırat Üniversitesi

Dr. Murat Yılmaz

Dr. Hasan Uğur, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sinan Güner, Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Besim F. Dellaloğlu, Galatasaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çomaklı, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Fehmi Karasioğlu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şafak Narbay, Erzincan Üniversitesi

Doç. Dr. Zekeriya Akman, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karakan, Atatürk Üniversitesi

Dr. Halil Nohutçu, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Ömer Boyacı, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. M. Halil Öztürk, KTÜ

Prof. Dr. Hasan Özçelik, SDÜ

Doç. Dr. İbrahim Gezer, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Türkoğlu, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Aral, YTÜ

Doç. Dr. İbrahim Çapak, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Faris Kaya, YTÜ

Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alperen, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir Yıldız, Aksaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan Timuçin Dolapçı, Nevşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Köse, Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Sayın, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Kenan Kara

Doç. Dr. Ramis Çolak, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Nazmi Zengin, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. M. Baki Karamış, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Kutluer, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Çoban, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Odabaş, Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan Olgun, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İrfan Şencan

Yrd. Doç. Dr. Nurettin Bilgen, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Dündar, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı Atçeken, Selçuk Üniversitesi

Dr. Bedrettin Uluat

Prof. Dr. Ali Berktay, Selçuk Üniversitesi

Dr. Halil Tosun, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet Küçük, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Erünsal, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Akyıldız, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Fatih Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Top, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin, YYÜ

Prof. Dr. Namık Kemal Öztürk, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Salim Şahin, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. İdris Oğurlu, SDÜ

Prof. Dr. Cevdet Nergiz, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yasin Soylu, Ağrı Dağı Üniversitesi

Dr. Erdal Eren, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Doğan, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Harun Çoban, Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Hasan Oktay

Prof. Dr. Remzi Varol, SDÜ

Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Erdal, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Yener Öztürk, Dicle Üniversitesi

Dr. Ahmet Velioğlu

Prof. Dr. İzzet Gümüş, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Yıldız, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. H. İbrahim Haliloğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin Bayram, Ankara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ocak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kurtoğlu, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Köksal, Fatih Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmet Altınbaşak, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Adak, Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Erkal, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Zeki İşcan, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Arslan, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci, YYÜ

Prof. Dr. Murat Çizakca

Prof. Dr. Tuncay Özgünen, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ertuğrul Baltacıoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Doğan, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer Elmas, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Yıldırım, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmet Altıntaş, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş, Sakarya Üniversitesi

Dr. H. Ali Yurtsever

Dr. İbrahim Yaşar

Dr. Hüseyin Coşkun

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Servet Armağan, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Hikmet Akdemir, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Demirak, Muğla Üniversitesi

Dr. Nurettin Gemici, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Koşar

Dr. Reşit Haylamaz

Doç. Dr. Arif Bilgin, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Orhan Uzun, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Faruk Vural

Doç. Dr. Ali Şen

Dr. Hasan Yenibaş

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altun, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Topçuoğlu, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Duman, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Sebahattin Albayrak, SDÜ

Prof. Dr. Namık Delibaş, SDÜ

Dr. Ertan Özensel, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Taşdelen, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat, 18 Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Halit Elyas, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Çitil, Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karapehlivan, Kafkas Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlyas Bayındır, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mesut Şahin

Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Güngör Bal, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özcan

Doç. Dr. Ahmet Cansız, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Turan, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yahya Altun, Abant İzzet Baysal

Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Mualla Kavuncu

Dr. İzzet Akça, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Salim Aydüz

Prof. Dr. Salim Cöhce, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu, SDÜ

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Karaman, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Fazlı Gökçek, Ege Üniversitesi

Dr. Nesip Aktan, AKÜ

Yrd. Doç. Dr. Bekir Türkmen, Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet H. Keleştemur, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Akın İşcan, Harran Üniversitesi

Prof. Dr. A. Ümit Erdemli, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Tahir Balevi, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Maraş, Celal Bayar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Korkmaz, Düzce Üniversitesi

Dr. Pınar Tekin

Yrd. Doç. Dr. Nuh Aydın

Prof. Dr. Mustafa Altundağ, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erden, YTÜ

Dr. Özgen Felek

Dr. Necmi Mutlu

Doç. Dr. Aydoğan Savran

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Rıza Erdem, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın Güzeloğlu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zeynep K. Uslu, İst. Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Boyacı, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Recai Peçen

Prof. Dr. Davut Dursun, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İshak Bildirici, YYÜ

Prof. Dr. Necmettin Tozlu, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çalışkan, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Ş. Yavuz Önol

Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, YYÜ

Prof. Dr. Ziya Argün, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail H. Altaş, KTÜ

Yrd. Doç. Dr. Ercan H. Oğuzalp, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Türkkahraman, SDÜ

Prof. Dr. Turgut Kocatürk, YTÜ

Doç. Dr. Ali Rahman, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Akpınar, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Çiftci, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Şuayıp Özdemir, Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Çiftci, Atatürk Üniversitesi

Dr. M. Askeri Küçükkaya, Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Sedef Arat Koç

Prof. Dr. Metin Çalta, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Medine Güllüce, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Vahdettin Çiftçi, YYÜ

Prof. Dr. İlhami Güler.Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Ali Yurdusev

Prof. Dr. Avni Morgül, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Kökçe, SDÜ

Prof. Dr. Barbaros Nalbantoğlu, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Töremen, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Mimar Sinan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Tangel, Kocaeli Universitesi

Prof. Dr. Mehmet Yüncü Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. İhsan Dağtekin, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Gülesin, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şevki Erdem, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sıtk Duman, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Adıgüzel, Atatürk Üniversitesi

Dr. Cemal Üstün, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Sadık Yılmaz, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nusrettin Yılmaz, Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ergün Nart, Sakarya Universitesi

Prof. Dr. Ali Acar, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Yavuz

Prof. Dr. Ahmet Şahin, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Doğan, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mikail Et, Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kenan Hazırbaba

Prof. Dr. Süleyman Pişkin, Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Sait Keleş, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Kaplan, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Cansız, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Doç. Dr. Erdoğan Özkaya, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Demir, İTÜ

Doç. Dr. H. Ahmet Özdemir, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil Candan, YYÜ

Doç. Dr. Nurinisa Esenbuğa, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Kaya, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Arif Kaygusuz, İstanbul Üniversitesi

Dr. Bekir Sarıcık, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Güleç, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Büyükmumcu, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ercan Kurar, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Işık, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Selami Aydın, Balıkesir Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İhsan Safi, Rize Üniversitesi

Dr. İsmail Altınöz, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhiddin Bağcı, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Benli, İnönü Üniversitesi

Dr. M. Fatih Karahüseyinoğlu, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Mutman, Bilkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir Erdoğan Şahin, İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bilal Keskin, YYÜ

Doç. Dr. Mehmet Çopur, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Güngör Karauğuz, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şeyma Kuran, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk Beşer, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim Kocabaş

Dr. Abdullah Ünalan, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı, Adıyaman Üniversitesi

Dr. Muhterem Aydın, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Lokman Öztürk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. T. Nedim Karaismailoğlu, Ondokuz Mayıs

Doç. Dr. M. Akif Kaygusuz

Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Selçuk Üniversitesi

Dr. Hakkı Öcal

Doç. Dr. İbrahim Özdemir, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Ayhan Şengil, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Akçay, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kadı, Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Mahfuz Elmastaş, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Sait Alan, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ

Prof. Dr. Remzi Kaya, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Nebi Gümüş, Rize Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlhan Koç, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nazmi Yüksek, YYÜ

Dr. Ömer Lütfi Antalyali, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Serezli, Rize Üniversitesi

Dr. Mehmet Harmancı, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Hakkı Nur, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Bedrettin Mercimek, Selçuk Üniversitesi

Dr. Fatih Öncül

Doç. Dr. Mehmet B. Varol, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Rüştü Yeşil, Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kuddusi Kayaduman, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Muhsin Konuk, Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Lütfi Kurşunel, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Çakır, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Kılınç, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kenan Dağcı, Kocaeli Üniversitesi

Dr. Halil İbrahim Yener, YYÜ

Doç. Dr. Cuma Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kayıkcı, Sakarya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Albayrak, Rize Üniversitesi

Prof. Dr. Hamit Okur

Prof. Dr. Muammer Koç

Dr. M. Vecih Uzunoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fahri Çakı, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Talat Tavlı, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Doç. Dr. Adem Korkmaz, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Öztürk, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir Bilişik

Doç. Dr. Ahmet Metin, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil I. Taş, Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Demirci

Doç. Dr. Kenan Erdoğan, Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Sayar

Yrd. Doç. Dr. Nebi Bilir, SDÜ

Yrd. Doç. Dr. Burhan Aydemir, Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. İsa Çelik, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Murat Sünbül, Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Demir, Sakarya Üniversitesi

Dr. Ulaş Coşar Coşkun

Doç. Dr. Ercan Solak, Işık Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Bal, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat Murat, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Alper

Doç. Dr. Mehmet Akif Can, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Kömbe

Dr. Ali O. Öncel

Prof. Dr. Mehmet Şekerci, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Şehu, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Çoyan, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehrali Calp, Ağrı Dağı Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yılmaz, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

Prof. Dr. Figen Öztürk, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Aşur Uyar, Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Yunus Saral, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem Özkara, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak Demir, Rize Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Şenol, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bilge Demir, Karabük Üniversitesi

Dr. Biriz Berksoy

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kale, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hüner Şencan

Doç. Dr. Mustafa Kösecik, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Kenan Çağan, Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Akkaya, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, YTÜ

Prof. Dr. Baskın Oran

Doç. Dr. Ekrem Tatoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Baki Karlıağa, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Atar, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Prof. Dr. Ahmet Çelebi, Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Galip Baltaoğlu, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Sıtkı Göksu, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Şamil Öcal

Doç. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Yörük, Kafkas Ünivesitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Özey, Marmara Üniversitesi

Dr. Mehmet Turan Çuhadar

Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Arif Yavuz, İstanbul Üniversitesi

Dr. İsak Emin Aktepe

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Yerli, GYTE

Yrd. Doç. Dr. Ercan Türkkan, Selçuk Üniversitesi

Dr. Gül Tokay

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Selçuk Üniversitesi

Dr. Ayhan Zora

Prof. Dr. A. Cevat Acar, İstanbul Üniversitesi

Dr. Mehmet Atilla Büyükgüçlü

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Gündoğan, Fatih Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Saşmaz, Niğde Universitesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Demir, Harran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gül, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya Güldiken, İstanbul Üniversitesi

Doç Dr. Halit Yanıkkaya, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Demet Bayraktar, İTÜ

Dr. Fuat Karabulut

Doç. Dr. Osman Gürdal, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa S. Küçükağcı, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler, Kocatepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Duru, Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz Yalçın, Kocatepe Üniversitesi

Dr. Necmettin Doğan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İsmail Can, Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Turgay Gündüz, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Biber, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Dost, SDÜ

Prof. Dr. Recep Boncukçuoğlu, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gürkan Öztürk, YYÜ

Doç. Dr. Ömer Çalka, YYÜ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Rifat ÇOLAK, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Kasap, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Demir, Niğde Üniversitesi

Doç. Dr. Asım Yapıcı, Çukurova Ünivers

Kaynak: CHA

Manşet Haberler

title