1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı - Haberler
Haberi Paylaş

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Habermetre - Haberler | Sadece Haberler
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK, "1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı"nı yayımlanmıştır.

TÜBİTAK, "1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı"nı yayımlanmıştır. Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ'lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir.

"1707 Sipariş Ar-Ge-i" çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi ve bu çıktıların ihracata katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bunun yanında, yurtiçindeki yerleşik firmaların yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede kuruluşların belirli bir ürüne/sürece ilişkin yurt dışındaki pazar paylarının artması ile ülkemizin ithalat/ihracat dengesine olumlu etkilerinin olması beklenmektedir.

"1707 Sipariş Ar-Ge-b" çağrısı ile Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ'ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 1707 Sipariş Ar-Ge-b çağrısı kapsamında "1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG)" desteği almış tedarikçi kuruluşa ön ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. BİGG desteği almış tedarikçi kuruluşa %10 genel gider desteği verilecektir.

Proje bütçesi en fazla 2. 500. 000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamalarının toplamı proje süresi olarak geçer. Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Çağrı sürecine ilişkin önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almakta olup detaylı bilgilere https://tubitak. gov. tr/tr/duyuru/1707-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi adresinden erişilebilmektedir.

Çağrının açılış tarihi 12 Temmuz 2021 Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 15 Ekim 2021, saat: 17. 30 Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması 16 Ağustos 2021 Çağrı kapanış tarihi 28 Ekim 2021, saat 23. 59

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500