14 Mart'ta Sağlık Çalışanları İş Bırakıyor

14 Mart'ta Sağlık Çalışanları İş Bırakıyor

Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol. doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Cuma günü bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini açıkladı, ''O gün aciller dışında hasta bakmayacağız.'' dedi.

14 Mart'ta Sağlık Çalışanları İş Bırakıyor

Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol. doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Cuma günü bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini açıkladı, "O gün aciller dışında hasta bakmayacağız." dedi.

Doğruyol, sağlık çalışanlarının 2002 yılından bugüne sözde sağlıkta dönüşüm uygulamalarıyla yok sayıldıklarını, mağdur edilerek haklarının adeta gasp edildiğini ileri sürerek, "Mali, özlük ve sosyal hakları gasp edilen sağlık çalışanları, diğer bakanlıklarda çalışan memurlara göre %30 ekonomik kayba uğramıştır. 24 saat kesintisiz hizmet veren, yinede Bakanlık tarafından her türlü mobbinge, vatandaşlar tarafından ise, her türlü şiddete uğrayanlar sağlık çalışanlarıdır. Aynı işi yapan aynı meslek grubundan kişilerin dahi 7 ayrı istihdam şekliyle istihdam edilerek çalışma huzuru bozulan sağlık çalışanlarının kurumlardaki hizmet alımlarıyla kendi görevlerini taşeron şirketlere yaptırılan, bir başka deyişle kendi asli görevlerinin dahi yapılmasına izin verilmemektedir. Aile hekimliğinde görevleri olmadığı halde adli nöbet tutturulan, her ay zorunlu nöbet yazılacak olan sağlık çalışanlarıdır. Döner sermayede her türlü adaletsizliği yaşayan, emekli olduğunda maaşı %50 düşen de onlardır. İnsanlık dışı uygulamalarla 36 saat kesintisiz nöbet tutan asistanlar sağlık çalışanları, kadrosu verilmeyen 4-C liler, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, adaletsiz nöbet ücretlerine mahkum edilenler sağlık çalışanları olmaktadır. Daha sayamadığımız pek çok gerekçeden dolayı, ikinci sınıf memur konumuna düşürülen sağlık çalışanlarının her türlü hakkı için, adalet için, eşitlik için, 14 Mart Cuma iş bırakıyoruz. Hastane acilleri dışında hizmet üretmeyeceğiz." - İZMİR