11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 yılının 11. Kalkınma Planı'na dahil edilip edilmemesi tartışmalarına ilişkin, "Buradan siyasi bir kazanım umsak, hedeflerimizi daha yüksek göstermek adına bu yılı çok rahat dışarıda bırakabilirdik.

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 yılının 11. Kalkınma Planı'na dahil edilip edilmemesi tartışmalarına ilişkin, "Buradan siyasi bir kazanım umsak, hedeflerimizi daha yüksek göstermek adına bu yılı çok rahat dışarıda bırakabilirdik. Ancak ülke menfaatleri hükümetimiz için her şeyin üzerindedir." dedi.

Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin ilk bölümüne ilişkin gerek iktidar partisi gerekse muhalefetten dile getirilen tüm görüş, öneri ve eleştirilerin, Meclisin iradesiyle plana son şeklinin verilmesi açısından son derece kıymetli olduğuna işaret etti.

Toplantı sırasında pek çok değerlendirme yapıldığını anlatan Oktay, planın hazırlanış aşamasından hedef ve politikalara kadar her bakımdan önemli görüş ve eleştirilerin dile getirildiğini söyledi.

Oktay, "Çoğunlukla nezaket sınırları içerisinde yapılan tüm eleştiriler için teşekkür ediyorum. Gerek hitap şekli gerekse içerik itibariyle nezaket ve saygı sınırlarını aşan eleştiriler için de üzüntülerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Milletvekillerinin soru önergelerine verilen cevaplara yönelik eleştirileri anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcılığı olarak yasal düzenlemelerin gereği olduğu kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine duyulan saygının gereği olarak da bugüne kadar gelen soru önergelerine cevap verilmektedir. Şüphesiz milletvekillerimizin soru önergesi vermesi anayasal bir haktır. Verilen cevapları beğenip beğenmeme ise sayın vekillerimizin takdirindedir. Ancak beğenilmemiş cevaptan dolayı kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin verdiği soru önergesine gelen cevabı beğenmeyerek şahsımı hedef alan ve hakaret içeren ifadelerle dolu açıklamasını esefle karşılıyorum. Aynı üslup seviyesine düşmeyeceğim. Takdiri yüce millete bırakıyorum. Gelen cevabın beğenilmemesinin hiç kimseye hakaret hakkı vermemesi gerekir."

"Toplamda 35 bin kişinin katkısı kapsayıcı bir şekilde alındı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11. Kalkınma Planının toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini içeren katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını dile getirdi.

Bu çalışmalarda toplamda 214 sivil toplum kuruluşunun yer aldığını bildiren Oktay, hazırlıklar kapsamında toplamda 75 özel ihtisas komisyonu (ÖİK) ve çalışma grubu oluşturulduğunu, 81 ilde toplam 267 toplantı ve çalıştay düzenlenerek yerel düzeyde yaklaşık 12 bin kişinin katkısının alındığını vurguladı.

Plan için "vatandaş anketi" yoluyla 19 bin kişiyi aşkın katılımcıdan da plan önceliklerine dair fikir ve önerilerin alındığını hatırlatan Oktay, "Dolayısıyla On Birinci Kalkınma Planı çalışmalarına toplamda 35 bin kişinin katkısı kapsayıcı bir şekilde alınmıştır." dedi.

Kalkınma planlarının geleneksel olarak Haziran ve Temmuz aylarında TBMM'de görüşülerek kabul edildiğini, 9. Kalkınma Planı'nın 28 Haziran 2006, 10. Kalkınma Planı'nın ise 2 Temmuz 2013 tarihlerinde kabul edildiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Planların Meclis tam tatile girmeden görüşülmesinin nedeni, gelecek senenin bütçe süreci için planların yön gösterici olması ve yaz sonu başlayan bu bütçe sürecine girdi sağlamasıdır. 11. Kalkınma Planı çalışmaları 2016 yılında başlamış, 2018 Nisan ayında plan taslağı bir anlamda hazır hale gelmiştir. Ancak seçim kararının alınmasının ardından 24 Haziran 2018'de seçimler yapılmış ve yeni hükümet sistemine geçiş ile kamuda bazı kurumların teşkilatlanmasında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda planın koordinasyonunu yürüten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapılanmasını 2018 yılı sonunda tamamlamış ve Kalkınma Planı için yapılan hazırlıklar arada geçen süre de göz önüne alınarak güncellenip 2020 yılı bütçe sürecine de yön göstermesi için TBMM'ye sunulmuştur. Kalkınma planlarının bütçe sürecine girdi sağlaması işlevinin yanında özel sektör için yön gösterici olma işlevi de bulunmaktadır hepinizin malumu olduğu üzere. Planın 2019 yılını da kapsayacak şekilde ele alınması benimsenmiştir."

Oktay, komisyonlarda sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine de yer verilmesine yönelik eleştirileri anımsatarak, "Özellikle inceledim. Hemen hemen tüm kesimlerden, sivil toplum örgütlerinden katılımcılar var. Sadece planın dışında farklı bir tartışmaya zemin oluşturmaması için bu açıklamayla yetinmek istedim. Çünkü '75 tane' desek, 'niye 76'ıncısı yok?', '300 tane' desek 'niye 301'incisi yok?', 'Üç bin tane' desek de 'niye 3001'incisi yok?' eleştirisiyle karşılaşabileceğimiz de aşikar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hükümet açısından çok daha avantajlı olacaktı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iktidar olarak 11. Kalkınma Planı'nın 2019 yılını kapsayıp kapsamaması konusunu çok tartıştıklarını belirterek, 2019'u geçiş dönemi olarak kabul ederek 2020-2023 dönemine ilişkin bir plan hazırlamanın hükümet açısından çok daha avantajlı olacağına işaret etti.

Fuat Oktay, şunları söyledi:

"2020-2023 plan dönemi olsa, aslında bu bizim için de daha faydalı bir şeydi. O zaman plan göstergelerine baktığınızda çok daha pozitif performans göstergeleriyle huzurunuza gelmiş olacaktık. Ama biz gerçekçi bir plan olsun istedik. Negatif boyuttaki, özellikle 2018 Ağustos'u ile başlayan sürecin etkilerini de gösterecek şekilde bu planın toplamda performans göstergelerini aşağıya çekiyor da olsa Meclis'e sunulmasını ve Mecliste sizlerin denetiminden ve görüşlerinden geçmesini daha değerli bulduk. Bu Meclisten kaçma değil, tam tersi Meclisin ve Plan ve Bütçe komisyonu üyelerinin görüşlerine sunma gerekçemizdir."

Yeni Ekonomi Programında da belirtildiği üzere politika aşamalarını dengelenme, disiplin ve değişim süreçleriyle hayata geçirdiklerini anlatan Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın kapsadığı ilk yıl olan 2019 yılının dengelenme sürecinin başladığı yıl olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Buradan siyasi bir kazanım umsak, hedeflerimizi daha yüksek göstermek adına bu yılı çok rahat dışarıda bırakabilirdik. Ancak ülke menfaatleri hükümetimiz için her şeyin üzerindedir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA