1. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi

1. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi

Yrd. Doç. Dr. Yeşil: "Kamuoyu, muhabirlerden etik değerlere saygı göstermelerini beklemekte ve değerleri çiğneyenleri de hoş görmemektedir. Bunların ortadan kalkması için medya özgürlüğünü garan...

1. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Necmettin Erbakan Üniversitesince düzenlenen 1. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi'nin ikinci gününde, "Toplum, Kültür ve Değer" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Saim Açıkgözoğlu başkanlığında yapılan oturumda, "Değişen Yaşam Alanlarının Mekan ve Değer Algısı, Ulusal Basılı Medyada Değerler ve Değerler Eğitimi, Medyanın Toplumsal Değerler Üzerindeki Manipülatif Etkisi, Medya Çalışanlarının Etik Algılaması ve Değerler Eğitiminde Empatik Anlayışın Rolü" konularında, uzmanlarca sunumlar yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşil, "Medya Çalışanlarının Etik Algılaması" başlıklı sunumunda, gazeteciliğin; dürüst, doğru, eksiksiz ve tarafsız kalmayı gerektiren bir meslek dalı olduğunu belirtti. 

Yeşil, muhabirlerin yazdığı haberle milyonlarca insanı etkileyebildiğini, bu nedenle mesleklerini icra ederken, pek çok mesleğe göre etik kurallara çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Gazetecinin çalıştığı medya kuruluşunun siyasi eğilimleri ve ekonomik yetersizliklerinin, etik kuralların uygulanması konusunda engeller ortaya koyabildiğini ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"İşin doğası gereği haber yapmak ve yayın hazırlamak için en alt kademedeki muhabirden, genel yayın yönetmenine kadar zamanla yarışır tempoda çalışan gazeteciler, gerek mesleki heyecan gerekse amirlerinin baskısıyla bazı etik kuralları görmezden gelmek veya bilerek çiğnemek durumunda kalabilmektedir. Etik ihlallerinin başlıca nedenleri, gazetecilerin tecrübesiz oluşları, medya patronlarının reyting kazanma hırsları ve gazetecinin kişisel başarı hırsıdır. Kamuoyu, muhabirlerden etik değerlere saygı göstermelerini beklemekte ve değerleri çiğneyenleri de hoş görmemektedir. Bunların ortadan kalkması için medya özgürlüğünü garanti eden düzenlemeler yapılmalı. Gazeteciler, etik kurallar konusunda eğitilmeli ve bu meslekle ilgili kuruluşlara, kural ihlali yapan gazetecileri sorgulayabilme ve cezai müeyyide uygulama yetkisi verilmelidir." 

Kongre Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Doç. Dr. Bülent Dilmaç ise dün açılışı yapılan kongrenin bugün ikinci gününü gerçekleştirdiklerini, yarın da yapılacak geziyle kongrenin sona ereceğini söyledi.

Kongreye 150 civarında bildiri geldiğini, yaklaşık 300 kişinin katıldığını anlatan Dilmaç, hem teorik hem de uygulama anlamında değerler ve değerler eğitimine yönelik açılım getirmenin amaçlandığının altını çizdi.

Değerlerin, toplumsal ve bireysel anlamda insanların davranışlarına yön veren inançlar sistemi olduğunu aktaran Dilmaç, "Değerleri konu alırken yaş itibariyle herhangi bir sınırlama olmadı. Toplumun geneli ele alındı. Çalışmayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdik. Ana hedef insan olduğu için, bu çalışmayı birlikte yürütmeyi uygun gördük. Bu kongrenin amacı, değerler eğitimiyle, teorik ve uygulamaya yönelik alanlara katkı sağlayacak çalışmalar ortaya koymak. Sunulan bildirilerle, değerler eğitimine farklı bir açılım getirildiğini ve farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - Konya