1 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 1 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31676 sayılı Resmi Gazete - Haberler
Haberi Paylaş

1 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 1 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31676 sayılı Resmi Gazete

1 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 1 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31676 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com - Haberler | Gündem

1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 1 Aralık Çarşamba 2021 Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 1 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 1 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

1 ARALIK ÇARŞAMBA RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.e)

–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/37, K: 2021/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihli ve 2018/27882 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberler.com - Gündem

Resmi Gazete, Gündem, Politika, Haber

title