Torba yasada neler var?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve 48 ayrı yasada değişiklik öngören, torba yasa şeklinde adlandırılan tasarısında var olan maddelerin ana hatları şöyle...

Torba yasada neler var?


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads