< Genel Seçimlere Doğru haberi fotografı, fotografları