< Işid ile Bazı Kürt Gruplar Arasındaki Çatışmalar haberi fotografı, fotografları