KPSS tercih robotu (ÖSYM 2013 KPSS)

01 Ağustos 2013 14:09

Lisans mezunları için her yıl, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 2 yılda bir KPSS yapılmaktadır. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları KPSS'ye çift yıllarda (2010-2012-2014) girebilmektedirler.

KPSS tercih robotu (ÖSYM 2013 KPSS)

Çift yılların KPSS puanı ile ÖSYM'NİN merkezi yerleştirmelerine başvurabilir ve mülakatsız düz memur olabilirsiniz. Yine çift yılların KPSS puanı ile infaz ve koruma memurluğu, katiplik gibi kadrolara da başvurabilirsiniz. Peki tek yılların KPSS puanları nerede kullanılır, 2013 KPSS ile hangi memurlukları tercih edebilirsiniz ona bakalım.


KPSS TERCİH ROBOTU

2013 KPSS, A Grubu kariyer mesleklerini düşünen ve genelde iktisadi ve idari bilimler mezunlarının girdiği bir sınavdır. Öğretmen adayları da ayrıca her yıl öğretmenlik sınavına girmektedirler. A grubu kariyer mesleklerine ait ve her yıl değişebilen, kurumların istemiş olduğu puan türleri aşağıdadır.

HANGİ KURUM HANGİ KPSS PUANINI KULLANIYOR?

KPSS-P1 Rekabet Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı, Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman

Yardımcısı

KPSS-P3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSS-P4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve

Rekabet Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

KPSS-P5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma

Merkezi), Kamu İhale Kurumu

KPSS-P6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı), Başbakanlık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSS-P7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

KPSS-P8 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSS-P12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

KPSS-P13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı

(Teknik)

KPSS-P17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı)

KPSS-P22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı)

KPSS-P34 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)

KPSS-P34 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

KPSS-P35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

KPSS-P36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru

KPSS-P37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı

KPSS-P39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

KPSS-P40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı

KPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Devlet Malları Uzman YardımcısıKPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

KPSS-P42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Milli Emlak Uzman Yardımcısı

KPSS-P43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Uzman Yardımcısı, Maliye

Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı

Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

KPSS-P45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro

Denetmen Yardımcısı)

KPSS-P46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı

(Sosyal)

KPSS-P47 Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

KPSS-P48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSS-P49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü –Gelir Uzman Yardımcısı, Maliye Bakanlığı

Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü –

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

KPSS-P51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı – Müfettiş Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü – Stajyer kontrolör

KPSS-P53 Kültür ve Turizm Bakanlığı

KPSS-P54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu – Hesap Uzman Yardımcısı

KPSS-P56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü – Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

KPSS-P57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı – Stajyer Gelirler

Kontrolörü

KPSS-P58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı(Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri), Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü

Başkanlığı

KPSS-P59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

KPSS-P62 Kamu İhale Kurulu

KPSS-P64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

KPSS-P67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı ( İdari)

KPSS-P68 Dışişleri Bakanlığı- Aday İdari Memur

KPSS-P69 Dışişleri Bakanlığı- Aday Haberleşme Teknik Personeli

KPSS-P70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı

KPSS-P77 Telekomünikasyon Kurumu- Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

KPSS-P78 Telekomünikasyon Kurumu- Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

KPSS-P82 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü KPSS-P84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- Stajyer Kontrolör (İdari),Sanayi ve Ticaret Bakanlığı- Tüketici ve

Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

KPSS-P88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler), Tarım ve

Köy İşleri Bakanlığı- Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

KPSS-P89 Çalışma ve Soysak Güvenlik Bakanlığı( Teftiş Kurulu Başkanlığı)- Bakanlık Müfettiş

Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı- Kontrolör Yardımcısı

KPSS-P92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik), Başbakanlık Hazine

Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

KPSS-P95 Başbakanlık

KPSS-P96 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ( Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)

KPSS-P100 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

KPSS-P103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSS-P104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

KPSS-P105 Maliye Bakanlığı Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman

Yardımcısı

KPSS-P106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı- Avrupa Birliği Uzman

Yardımcısı

KPSS-P107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü- Stajyer Milli Emlak Kontrolü

KPSS-P108 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

KPSS-P109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSS-P110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

KPSS-P111 Sosyal Güvenlik Başkanlığı

KPSS-P112 Sosyal Güvenlik Başkanlığı

KPSS-P113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KPSS-P114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

KPSS-P115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü)-Çalışma Uzman

Yardımcılığı

KPSS-P116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma

Merkezi)

KPSS-P117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

KPSS-P118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık

Sigorta MüfettişYardımcısı)

KPSS-P119 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası-Araştırmacı

KPSS-P120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü- Stajyer Kontrolör( İdari)

Bu puan türleri zaman içinde değişebildiğinden kurumların ilgili web sitelerine girerek en güncel puan türlerine ulaşabilirsiniz.

2013 KPSS İLE:

-Yukarıda bahsettiğimiz kariyer mesleklerini, yani uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık gibi meslekleri tercih edebilir, daha sonra ilgili kurumun sınavına katılarak bu alanlara memur olarak atanabilirsiniz.

-Pomem alımlarında kullanabilirsiniz. Pomem alımlarında son 2 yıla ait herhangi bir P3 puanının olması yeterlidir.

-Bankaların sınavlarına başvurabilirsiniz.

-Sydv alımlarına başvurabilirsiniz.(Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına ait büro görevlisi ya da sosyal yardım ve inceleme görevlisi)

-Kalkınma ajanslarına başvurabilirsiniz.

-B grubuna ait alımlara başvuramazsınız, bu bağlamda kasımda yapılacak olan merkezi Ösym yerleştirmesine, 2013 Kpss puanınız ile başvurmanız mümkün değildir.

Öğretmenlik sınavları 1 yıl, A ve B grubu Kpss puanları ise 2 yıl boyunca geçerlidir.


Haberle İlgili Yorumlar


Bu haberle ilgili yorumunuzu yazın:
Ad Soyad:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.