İşte AK Parti'nin Seçim Vaatleri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Açıklanan AK Parti'nin Seçim Beyannamesinde 'Daha Çok Demokrasi' ve 'Yeni Anayasa' Sözünün Yanı Sıra Ekonomik Vaatlere de Yer Verildi.

İşte AK Parti'nin Seçim Vaatleri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesinde 'daha çok demokrasi' ve 'yeni Anayasa' sözünün yanı sıra ekonomik vaatlere de yer verildi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül başkanlığındaki 20 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan beyannamede yer alan 'seçim vaatleri' şöyle sıralandı:

"- Sivil bir uzlaşı Anayasası hazırlanacak. Yeni Anayasa devlet-toplum-birey arasındaki ilişkileri hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleşme niteliğinde olacak. Yeni Anayasa, kısa, öz ve açık olacak.

- Cumhurbaşkanının yetkileri daraltılacak.

- Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki ilişkileri, parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı esasına göre açık ve net tanımlayacak.

- Temel hak ve özgürlükler alanındaki yasal çalışmalar ve uygulamaya dönük adımlar hızlandırılacak.

- Yargı reformu çıkarılacak.

- Yargının görevi, hukuki denetim yapmaktır. Hukuki denetim yerine, yerindelik denetiminin yapılması, yargının siyasallaşması anlamına gelir. Yargı, görevini yaparken bağımsız olduğu kadar tarafsız da olmalıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı, adaleti sağlamanın temel şartıdır.

- Kişilerin idari kararlarla kamu haklarından mahrum bırakılmalarının önüne geçilecek, kamu haklarından mahrumiyette yargı kararı zorunlu hale getirilecektir.

- Siyasal yaşamın demokratikleşmesi için Anayasa'dan başlayarak ihtiyaç duyulan bütün yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacak.

- TBMM gündeminde bekleyen 'Siyasi Etik ve Mal Beyanı' yasa tasarısı, yasalaştırılacak.

EKONOMİDE 2013 HEDEFLERİ

- Kişi başına düşen milli gelir 10 bin doları geçecek.

- Milli gelir 800 milyar dolara çıkacak.

- Enflasyon tek haneli rakamlarda kalacak.

- İhracat 200 milyar doları aşacak. İhracat 2023'te 500 milyar dolar olacak.

- Turizm geliri 40 milyar dolara yaklaşacak.

- Vergi mevzuatı sadeleşecek.

- Damga vergisi başta olmak üzere belge düzeninin oturtulmasının önündeki engel vergiler kademeli olarak kaldırılacak.

- Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 73'ten yüzde 45'e düşürüldü. Bu oran daha da aşağılara inecek.

- Faiz oranları tek haneli rakamlara inecek.

- Kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında işveren üzerindeki vergi, pirim ve benzeri yükler alınacak.

ZORUNLU EĞİTİM 12 YILA ÇIKARILACAK

- İlköğretimde sınıflardaki öğrenci sayısı ortalama 30 kişiye düşürülecek.

- İlköğretim sonrası mesleki eğitimi seçen öğrenci sayısı 2013 yılında yüzde 50'ye, 2023'te de yüzde 60'a çıkarılacak.

- Okul öncesi eğitimde, okullaşma oranını asgari yüzde 50'ye çıkarılacak. 2023 yılında bu oran yüzde 80 olacak.

- Derslik sayısı öğrenci sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde arttırılacak.

- 2013'te ilk öğretimde yüzde 100, mesleki teknik eğitim dahil yüzde 90 okullaşma gerçekleşecek.

- 2023 yılında zorunlu eğitim kademeli olarak 12 yıla çıkarılacak.

- Kredi ve burs miktarı arttırılacak.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

- KOBİ'ler kayıtlı sisteme geçecek.

- Aracılık maliyetleri üzerindeki vergi yükleri kademeli olarak düşürülecek

- Halk Bankası başta olmak üzere kamu bankalarının özelleştirilmesi çalışmaları tamamlanacak.

- Yasası çıkarılan ipotekli konut sistemi uygulamaya geçecek.

- Basel II standartlarına kademeli geçiş yapılacak.

- Teşvik politikalarında köklü değişiklere gidilerek bölgesel teşviklere ağırlık verilecek.

- Sanayi stratejisi tamamlanacak.

- Otomotiv beyaz eşya ve elektronik gibi alanlarda sektörel stratejiler hazırlanacak.

- Sanayi bilgi sistemi geliştirilecek.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

- 'Ticaret Takımları' (tic-tak'lar) yüksek ticaret ve yatırım çalışmaları için hızla hizmete sokulacak.

- 3 deniz projesi kapsamında Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleriyle serbest ticaret alanı oluşturulması yönünde çalışmalar devam edecek.

- Türkiye'nin ihracat hacmi 2013 yılında 200 milyar doları aşacak.

- 2023 yılında ise 500 milyar doların üzerine çıkacak.

- Turizm sektörü için yapılan 10 puanlık KDV indirimi 2008'de yürürlüğe gidecek.

- Turizm Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirilecek.

- Ağrı Dağı kayak turizmine açılacak.

SAĞLIK POLİTİKALARI

- Sağlıkta dönüşüm programı sürdürülecek.

- Genel sağlık sigortası sistemi 2008 yılında hayata geçirilecek.

- Kan ve kan ürünleri teminini vatandaşın sırtından yük olmaktan çıkarılacak.

- 'Medula' projesiyle hastaneler ve sosyal güvenlik kurumları arasında işlemler online olarak yapılabilecek.

- Elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilecek. Suiistimaller ve kaynak israfı önlenecek.

- 2023 yılında sektördeki insan kaynağı açığı kapatılacak.

ÖZÜRLÜLERE 'PRİM' MÜJDESİ

- İşsizlik Sigortası Fonu istihdamı geliştirecek yatırımlara özendirme ve işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri kazandırma amaçlı kullanılacak. İşsizlerin bu fondan daha kolay uzun süreyle yararlanması sağlanacak.

- SSK'lı, Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na bağlı sade vatandaşların ücretlerinde enflasyona ezdirmeme politikası sürdürülecek.

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen aylık yardımlar her yıl artırılacak.

- Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler artırılacak.

- Gençlik merkezlerinin Türkiye geneline yayılması teşvik edilecek.

- Özürlülerin istihdamını artırmak amacıyla özel sektörde çalışan özürlülerin sosyal sigorta pirimleri hazine tarafından ödenecek.

- Gençlerin kendi işlerini kurmaları özendirilecek. Bu ı

- Okul öncesi eğitimdkapsamda 'Gençler işadamı oluyor' programı başlatılacak.

- İşgücü piyasasında İşkur'un tekel yetkisi kaldırılarak özel istihdam büroları açılacak.

- Sosyal refahı arttırarak bölge düzeyinde kalkınma ajansları kurulacak.

- İl Özel İdareleri'nin hizmet kapasiteleri geliştirilecek.

- Merkezi idare ve yerel yönetimleri kaynak bölüşümü düzenlenecek.

- Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumu'nun düzenlemeleriyle yatırımcılar ve kullanıcılar için cazip fiyatlar oluşturulacak.

- Telekomünikasyon sektöründeki serbestleşme hızlandırılacak.

15 BİN KİLOMETRELİK DUBLE YOL HEDEFİ

- Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 3 saate indirilecek.

- Hızlı tren çalışmaları süratle devam ettirilecek.

- Yıl sonunda 8 bin 500 kilometreye ulaşacak olan bölünmüş yol ağı, ikinci AK Parti iktidarı döneminde 15 bin kilometreyi bulacak.

- Elektrik üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi bağlamında hukuki düzenlemeler yapılacak.

- Şahdeniz gazının Türkiye'ye getirilmesini hedefleyen Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı çok yakında devreye alınacak.

- Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğal gaz boru hattı projesi gerçekleşmesi için çabalar sürdürülecek.

- Avrupa elektrik sistemine entegrasyona ilişkin çalışmalar tamamlanacak.

- Türkiye-Yunanistan arasında yılda 12 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz boru hattı devreye alınacak."

(DA-MAY-NÇ-Y)