El Atma Tazminatlarına Yüzde 25 Faiz

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerin, kamulaştırmasız el atma uygulamalarını etkileyecek bir karar verdi.

El Atma Tazminatlarına Yüzde 25 Faiz


Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerin, kamulaştırmasız el atma uygulamalarını etkileyecek bir karar verdi. İzmir'de Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine açılan bir kamulaştırmasız el atma davasında, hak sahibine bugüne kadar uygulanan yüzde 9 faiz yerine, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faizle (yüzde 25) ödeme yapılamasını kararlaştırıldı.

İzmir'de Çevre Yolu'nun yapımı sırasında arazisine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırmasız el atılan Saim Subaşı, Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne icra takibi başlatıldı. Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğü, toplam faizin yüzde 9'luk yasal faiz oranı üzerinden 45 bin 797 TL olduğunu, ancak yüzde 18 (2009 yılında kamu alacakları en yüksek faiz oranı) olarak hesaplanmasıyla 71 bin 496 TL talep edilmesi nedeniyle İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme Karayolları'nı haklı buldu, ödemenin yüzde 9'luk faiz üzerinden yapılmasına karar verdi.

İzmir 2. İcra Mahkemesi'nin bu kararını Saim Subaşı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Türkiye'de emsal olacak bir karar verdi. Yargıtay, anayasayla koruma altına alınan mülkiyet hakkının, hak sahibinin rızasına bakılmaksızın, kamulaştırmasız el atma nedeniyle ihlalinde, toplumun genel menfaatleri ile bireyin temel haklarının korunması arasında adil bir denge gözetilmesi gerektiğine, mülkün gerçek değeriyle orantılı makul bir tazminat ödenmediği sürece, bir mülkten mahrum bırakılmanın genelde aşırı bir ihlal teşkil edeceğine, yasal faiz oranında gecikme faizi ödenmesinin yeterli olmadığına karar verdi. Yargıtay 12. Dairesi kamulaştırmasız el atmaya ilişkin ilamlarda hüküm altına alınan tazminatlara kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranının uygulanması sonucuna varıldığını belirtti. Sözkonusu davada ilam kesinleşene kadar geçen dönemde yüzde 9 yasal faiz, ilamdan sonrası için ise kamu alacakları için öngörülen en yüksek faizin alınmasına hükmetti. En yüksek faiz oranı yüzde 25 olarak uygulanıyor.

VATANDAŞ DA DEVLET TE AYNI FAİZİ ÖDEYECEK

Subaşı'nın avukatı Mustafa Kemal Turan, Yargıtay'ın prensip kararı verdiğini belirterek, Biz icraya koyarken devlet kendi alacağına yıllık hangi faizi uyguluyorsa kendi borcuna da aynısı uygulasın. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu yönde pek çok kararı var. Ben de AİHM'ne gitmeden iç hukuk yollarını tüketmek için Yargıtay'a başvurdum. Emsal olacak bir karar çıktı. Yargıtay kamulaştırmasız el koymaların kesinleşmesinden itibaren artık yıllık yasal faiz yüzde 9 değil, kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz olan yüzde 25'i ödenmesine karar verdi. Kamu hukuku açısından devlet ve vatandaş eşit şartlarda karşılaşmış oldu dedi.

BÜROKRATLAR HATA YAPMAMAK İÇİN TİTİZ ÇALIŞACAK

Avukat Turan, yüzde 25'lik faiz kararının artık rastgele yapılan kamulaştırmasız el atmaların önüne geçeceğini söyledi. Devlet'in alacağı ne olursa olsun yüzde 25 faiz uyguladığını belirten Turan, Borcu olursa yüzde 9'la ödüyordu. Artık bu kararla tüm siyasiler gözlerini bürokratlara çevirecek. 'Bana niye fazladan para ödetiyorsun' diye hesap soracak. Bürokratlar hata yapmamak için daha titiz çalışacak. Bugüne kadar faiz düşük olduğu için bedeller yıllarca ödenmiyordu. Ancak artık, bu faiz oranı kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimleri ödemelerin bekletilmesi konusunda zora sokacak. Sistem bunları ortadan kaldıracak dedi.

PLANLAMALARI DA ETKİLEYECEK

Yargıtay kararının ikinci yansımasının imar planlanmasına olacağını belirten Turan, planlara yapılan rastgele by-pass'lar, kamulaştırmasız el koymalar, acil müdahalelerin azalacağını söyledi. Turan, Bu karar bir ölçüde planların sigortası olacak. İmar planlarında kamuya terk edilen yüzde 40 oranıdaki Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ile verilen imarın emsali arasında artık bir illiyet var. Yüzde 20'lik kamuya terk yapmış bir araziye 2.5 emsal imar verilirken başka bir yerde yüzde 40 oranıda terk alana 1 emsal verilebiliyor. Bu artık olmaz. Yüzde 20 terk yapılan bir alana sonradan eklenmek zorunda kalınacak yol için kamulaştırmasız el atmanın bedeli bu kararla çok yükselecek. Böylece, bu karar planlamanın daha dikkatli yapılmasını sağlayacaktır dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN BİR ÖRNEK

Mustafa Kemal Turan, İzmir kamuoyunda çok tartışılan Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'da yaptığı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na bitişik bir araziye kamulaştırmasız el atmadan dolayı 82 milyon TL ödemeyle karşı karşıya gelmesini de değerlendirdi. Turan, Büyükşehir'in bu olayda yüzde 9'luk yasal faizdan 8.2 milyon TL faiz ödeyecekken, yeni kararla 20.6 milyon TL'lik fazle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Turan, bundan sonraki süreçte İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin Yargıtay'ın bu kararına direnebileceğini de söyledi. Böyle bir durumda kararın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşınacağını belirten Turan, Yargıtay AİHM kararlarına dayanarak görüş değiştirdi. Eğer 50 sene önce bu karar verilseydi şehirler çok daha iyi planlanırdı dedi.


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads