< Diyarbakır'da Sis haberi fotografı, fotografları