Bilimsel

DEÜ Senatosu, TÜBİTAK Yasa Tasarısı'nda öngörülen değişiklikle siyasal iktidara geniş yetki tanındığını, bunun bilim kurumunun özerkliğini tehdit ettiğini ileri sürdü. Açıklamada özetle şöyle den...

Bilimsel


sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads